Отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите на ПТП