Заповед- избор на доставчик- плод и мляко

Заповед- избор на доставчик- плод и мляко